De Stichting Aktiviteiten Lionsclub Breda Host is een ANBI erkende organisatie en is namens de Lionsclub Breda Host verantwoordelijk voor de fundraising activiteiten van de club en bepaalt in samenspraak met de club de besteding van de middelen aan Goede Doelen. 

 

Algemene Informatie

Naam Stichting Aktiviteiten Lions Club Breda Host
Gevestigd statutair gevestigd te Breda
Status

ANBI instelling (register)

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/      (lions breda, bavel)

Oprichting 1 november 1978
RSIN 800388744
Adres

Deken Dr. Dirckxweg 13, 4854 AA BAVEL

E-mail lionsclubbredahost@gmail.com 
  breda.host@lions.nl  
Bankrelatie

Rabo IBAN: NL76 RABO 0149 3442 52

 

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt:

"Het doel der stichting is het verwerven van geldmiddelen te besteden voor door de LC Breda Host aan te wijzen bestemmingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en het beheer der door haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang daaraan nog niet bedoelde bestemming is gegeven. 

Zij zal op verzoek van de LC Breda Host coördineren en/of organiseren en/of uitvoeren de externe activiteiten, waartoe deze club in het kader van gemelde doelstelling heeft besloten. De Stichting zal niet op eigen initiatief activiteiten organiseren en zal te eigen behoeve voor haar werkzaamheden niet anders dan de werkelijk gemaakte kosten in rekening kunnen brengen."

 

Bestuur
 
Voorzitter T.J. van Gessel
Vice-voorzitter J.W, Proper
Penningmeester L.F.G. Tuinsma
Secretaris Matthias de Kroon
   
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding.
 
Fundraisingactiviteiten: Willem van Boxsel
 
 
Beleidsplan 2023 - 2024
Het beleid van de Stichting voor het jaar 1 juli 2023- 30 juni 2024 is een voortzetting van het beleid van voorgaande jaren. Uitgangspunt van het beleid is dat de Stichting geen winst beoogd; alle door fundraising en donaties verkregen gelden worden aangewend voor de - in samenwerking met de Lionsclub Breda Host - vastgestelde goede doelen. 
 
De fundraising activiteiten zijn een voortzetting van de in de afgelopen jaren georganiseerde activiteiten: de Bredase Lions Rally en de Champagne actie. Deze twee fundraising activiteiten worden ondernomen samen met de Lionsclub Breda Host.
De netto-opbrengsten van deze activiteiten (bruto-opbrengst onder aftrek van directe operationele kosten) komen direct ten goede aan de geselecteerde goede doelen ofwel worden gestort in het Algemeen Projektfonds van de Stichting ten behoeve van nog nader aan te wijzen goede doelen.
 
Naast het Algemeen Projektfonds beschikt de Stichting over een zogenaamde Charitief fonds. Dit fonds wordt gevoed uit opbrengsten van de door de Club Tailtwister opgelegde boetes en uit de door de Club aan de leden opgelegde absentiegelden. Uit dit Charitatief fonds worden kleine bijdragen verstrekt aan goede doelen, aangebracht door leden van de Lionsclub Breda Host en ter discretionaire bevoegdheid van het bestuur.
 
Verslag van de activiteiten 1 juli 2022 - 30 juni 2023
Jaarverslag Stichting 2022-2023
 

Bredase Lions Rally 

De 15e editie van de Bredase Lions Rally is gehouden op 10 september 2022.  

Deelname kost € 185,- per equipe van 2 personen, incl. een volledig verzorgd dagprogramma, met lunch, theepauze en aansluitend buffetdiner met prijsuitreiking. Deelname kan met elke auto, van nieuweling tot oldtimer (bouwjaar tot 1990) of een cabriolet. In het programma is ook een korte kaartleescursus voor de start begrepen, zodat ook zij die nog nooit aan een rally hebben deelgenomen, mee kunnen doen. Elk traject dat afgelegd wordt kent een ander systeem, om het afwisselend en spannend te maken. 

De rally is opgezet in nauwe samenwerking met leden van de vereniging "De Baronierijders" uit Breda. Zij hebben op dit gebied een jarenlange ervaring, zodat kwaliteit bij voorbaat gewaarborgd is.   

De netto-opbrengst van de rally is gegaan naar de Stichting Leergeld in Breda.

 

De 16e editie is verreden op 10 september 2023 .De 17e editie zal worden verreden op zondag 8 september 2024.

Champagneactie 
Ten behoeve van de door ons gesteunde goede doelen organiseren we een champagneverkoop

Eenieder kan via de Lionsclub Breda Host gedurende de maanden oktober, november en december voortreffelijke Champagne van het huis Blin & Fils in Trigny kopen. De club haalt zelf de champagne op uit Trigny.

In 2022-2023 is de opbrengst gegaan naar de de Pearl of Mozambique Ter ondersteuning van hun project in Mozambique en naar de opvang en ondersteuning van gezinnen in Breda die het financieel niet breed hebben.

Financieel Verslag

Het financieel verslag van de Stichting is via deze link bereikbaar: Financieel Verslag 2022-2023