Caspar Rutten, president

Welkom op de site van de Lionsclub Breda Host en van de Stichting Aktiviteiten Lionsclub Breda Host.

(Clubleden: inloggen voor de clubinformatie en agenda items)

 

 

Club

Op 1 november 1958 is Lions Club Breda (Host) opgericht. Dit betekent dat we inmiddels 60 jaar bestaan en daarmee de oudste Lionsclub van het zuiden van Nederland zijn. Het Charter heeft plaatsgevonden op 17 januari 1959.

We kijken er naar uit om nog vele jaren ons motto LIONS HELPEN! uit te mogen dragen.  

Stichting Aktiviteiten

Onze fundraisingactiviteiten ten behoeve van goede doelen zijn ondergebracht in de "Stichting Aktiviteiten Lionsclub Breda Host" en zijn te vinden onder het kopje "Activiteiten". Daarin staat ook per activieit het goede doel dat door ons wordt gesteund met de opbrengst van de fundraisingactiviteit. De Stichting heeft de ANBI status. De wettelijk vereiste informatie inzake de Stichting is te vinden onder het kopje "Over Ons".

Sommige van onze goede doelen worden ondersteund door een extra bijdrage van de

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSKG)