Jorrit de Gruijter, president

Welkom op de site van de Lionsclub Breda Host en van de Stichting Aktiviteiten Lionsclub Breda Host.

(Clubleden: inloggen voor de clubinformatie en agenda items)

Lionsclub Breda Host

Kameraadschap, dat is de belangrijkste kenmerk van de Lions Club Breda Host. Onze leden werken samen zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige verbondenheid; kameraadschap verbindt ons en is de basis. Wij zijn een charitatieve club; al onze leden zijn man en dat is de enige gelijkenis. We verschillen van elkaar qua achtergrond, leeftijd en interesses waardoor we elkaar versterken en stimuleren. Daarnaast houden wij van gezelligheid en een goede borrel. Elke twee weken komen we ’s-avonds bij elkaar. 

Wij zijn doeners die graag iets terug doen voor de directe omgeving, wij gebruiken hiervoor onze kennis en ons sociaal netwerk. Twee keer per jaar organiseren wij een grote activiteit, zoals de BLR Rally, dit doen wij als club samen met elkaar. Daarnaast organiseren wij regelmatig lezingen, de onderwerpen zijn divers waardoor we kennis vergaren en andere inzichten krijgen.

De club is een gezonde mix van dingen doen voor de directe omgeving en het zoeken naar verbreding en verdieping. Het lidmaatschap is goed te combineren met het werk en het gezinsleven. We hebben begrip voor de levensfases waar eenieder zich in bevindt en staan voor elkaar klaar; als partner, ouder maar vooral vriend. We halen nut en plezier uit ons lidmaatschap, het is zeker geen moetje. De kosten voor een halfjaar kun je vergelijken met een seizoenkaart van NAC daarbij zitten ook de maaltijden die wij elke maand met elkaar nuttigen.

Lions Breda Host staat midden in de samenleving. De Lions is de grootste Non-Governmental Organization ter wereld en speelt in de wereldklasse! Interesse? Je bent van harte welkom om kennis met ons te maken tijdens een van onze bijeenkomsten. Tot ziens!

Club

Op 1 november 1958 is Lions Club Breda (Host) opgericht. Dit betekent dat we inmiddels 60 jaar bestaan en daarmee de oudste Lionsclub van het zuiden van Nederland zijn. Het Charter heeft plaatsgevonden op 17 januari 1959.

We kijken er naar uit om nog vele jaren ons motto LIONS HELPEN! uit te mogen dragen.  

Stichting Aktiviteiten

Onze fundraisingactiviteiten ten behoeve van goede doelen zijn ondergebracht in de "Stichting Aktiviteiten Lionsclub Breda Host" en zijn te vinden onder het kopje "Activiteiten". Daarin staat ook per activieit het goede doel dat door ons wordt gesteund met de opbrengst van de fundraisingactiviteit. De Stichting heeft de ANBI status. De wettelijk vereiste informatie inzake de Stichting is te vinden onder het kopje "Over Ons".

Sommige van onze goede doelen worden ondersteund door een extra bijdrage van de

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSKG)