Op 1 november 1958 is Lions Club Breda Host opgericht. Dit betekent dat we inmiddels ruim 60 jaar bestaan en daarmee de oudste Lionsclub van het zuiden van Nederland zijn. Het Charter heeft plaatsgevonden op 17 januari 1959.

We kijken er naar uit om nog vele jaren ons motto WE SERVE! uit te mogen dragen.  

Onze fundraisingactiviteiten ten behoeve van goede doelen zijn ondergebracht in de "Stichting Aktiviteiten Lionsclub Breda Host" en zijn te vinden onder het kopje "Activiteiten". Daarin staat ook per activieit het goede doel dat door ons wordt gesteund met de opbrengst van de fundraisingactiviteit. De Stichting heeft de ANBI status. De wettelijk vereiste informatie inzake de Stichting is te vinden onder het kopje "Over Ons".

NB.: Clubleden: inloggen voor de clubinformatie en agenda items

Sommige van onze goede doelen worden ondersteung door een extra bijdrage van de

 Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSKG) 

 

 

 

Projecten

  • Champagne actie 2020

    Champagne actie 2020 Lions Club Breda Host

  • BLR Bredase Lions Rally*

    De editie 2020 van de BLR is geannuleerd.

  • Lions organiseren Vredesposterwedstrijd

    Kinderen leren nadenken over vrede

Nieuws

100 jaar Lions leidt tot extra inspanningen

11/10/2016

In 2017 bestaan de Lions internationaal 100 jaar. Uiteraard reden voor een feestje, maar nog meer om een extra insoanning te leveren: 200 miljoen mensen helpen.Volg...

Lions organiseren jeugduitwisseling

11/10/2016

Lions organiseren internationale jeugduitwisseling, waar kinderen van lions en niet-Lions aan deel kunnen nemen. De lokale Lionsclub beslist altijd over deelname.
Voor informatie kijk...