https://sheltersuit.com/nl/

     People helping people

Na het verlies van de vader van een vriend aan onderkoeling, omdat hij gedwongen werd buiten een opvangtehuis te slapen, besloot Bas Timmer dat er iets moest gebeuren. Op dat moment was Bas na het volgen van de modeacademie begonnen met zijn eigen kledinglijn voor buitenshuis, in koud weer. Maar het voelde niet goed voor hem om modieuze kleding tegen een hoge prijs te verkopen, terwijl veel mensen zich niet eens warme en beschermende kleding konden veroorloven om gewoon te overleven. Niemand verdient het vreselijke lot van het doodvriezen omdat ze zich geen fatsoenlijke beschermende kleding kunnen veroorloven.

Wij geloven dat iedereen warmte, bescherming en waardigheid verdient. Daarom ontwerpen en produceren we multifunctionele producten die direct onderdak bieden aan mensen die dakloos zijn. Dit is geen vervanging voor het vinden van een huis, maar een aanvulling op wanneer je geen andere keuze hebt.

 

Door uw deelname aan of sponsoring van de BLR en steunt u de Stichting Sheltersuits en draagt u bij aan het motto van de Stichting Sheltersuits: People Helping People

Waar wij om geven

Ieder mens heeft daarom recht op een dak boven zijn hoofd. Maar in een wereld waarin dat nog geen realiteit is, verdient iedereen op zijn minst een basis om zich comfortabel te voelen. Ongeacht hun leefsituatie.